Przekaźniki kontroli napięcia

Przekaźnik napięciowy kontroluje napięcie sieci i zabezpiecza odbiorniki przed skutkami wzrostu lub spadku napięcia poza ustawione wartości.

Przekaźniki napięciowe 1 fazowe kontrolują sieć 1 fazową. Zabezpieczają 1 fazowe odbiorniki przed skutkami wzrostu/spadku napięcia w stosunku do ustawionych wartości.

Napięciowe przekaźniki 3 fazowe wykorzystamy do kontroli sieci 3 fazowej. Zabezpieczą odbiorniki 3 fazowe przed wahaniem napięcia poniżej lub powyżej wyznaczonych parametrów.

Aktywne filtry