Zabezpieczenia różnicowoprądowe

Potocznie różnicówka lub z języka angielskiego RCD jest to elektryczne urządzenie zabezpieczające, służące do ochrony ludzi przed porażeniem prądem przy dotyku bezpośrednim i pośrednim. Dodatkowo zmniejsza skutki uszkodzenia podłączonych do danej instalacji urządzeń oraz ogranicza możliwość wystąpienia pożaru.

Aktywne filtry