Automaty schodowe

Włączniki schodowe wykorzystujemy do oświetlania ciągów komunikacyjnych, takich jak korytarze, klatki schodowe, schody, na określony czas. 

Zastosowanie czasowego włącznika schodowego umożliwia włączenie światła za pomocą zwykłego przycisku chwilowego (dzwonkowego). Światło włączamy na określony, ustawiony czas. Po upływie tego czasu światło automatycznie zgaśnie.

Gdy światło wyłączy się zbyt szybko, kolejne wciśnięcie łącznika uruchamia ponownie włącznik schodowy. Następuje wówczas załączenie oświetlenia po raz kolejny na ten sam czas.

Aktywne filtry