Łączniki krzywkowe i przełączniki

Łącznik krzywkowy umożliwia sterowanie przepływem prądu w kilku obwodach. Głównymi częściami całego mechanizmu są pokrętło, oś łącznika oraz komora gaszeniowa, w której znajdują się elementy łączeniowe, przy pomocy których zamyka się i otwiera tor prądowy.

Aktywne filtry