Czujniki pojemnościowe

Bezstykowe czujniki pojemnościowe działają poprzez pomiar zmian właściwości elektrycznej zwanej pojemnością. Pojemność to cecha opisująca, w jaki sposób dwa obiekty przewodzące położone względem siebie w określonym odstępie reagują na przyłożoną różnicę napięć. Po przyłożeniu napięcia do przewodników powstaje między nimi pole elektryczne, które powoduje gromadzenie dodatnich i ujemnych ładunków na każdym z nich.

Jeżeli polaryzacja przyłożonego napięcia zostanie odwrócona, ładunki również się odwrócą. Czujniki pojemnościowe wykorzystują napięcie przemienne, które powoduje, że ładunki stale zmieniają swoje położenie. Zmiana położenia ładunków wytwarza przemienny prąd elektryczny wykrywany przez czujnik.

Ilość przepływanego prądu jest określana jako pojemność, która jednocześnie stanowi stosunek powierzchni oraz odległości pomiędzy obiektami przewodzącymi. Obiekty o większej powierzchni oraz położone bliżej siebie powodują przepływ większego prądu niż obiekty o mniejszej powierzchni i położone dalej od siebie. Na pojemność ma również wpływ rodzaj materiału nieprzewodzącego znajdującego się w szczelinie między przewodnikami.

Aktywne filtry